joi, 7 noiembrie 2013

Petitie Romtelecom

In atenţia Romtelecom SA
Piaţa Presei Libere 3-5,
City Gate North Tower
Bucureşti 013702
Nr. Pagini: 1
            Subsemnatul xxxxxx domiciliat in Bucureşti, xxxxxxxxxx, legitimat cu C.I. seria xxx nr.xxx, C.N.P.xxxx, tel. xxxx,  contest factura xxxxx 9340110 / 18.02.2011
Vă readuc la cunoştinţa ca datorita unei greşeli a unui angajat / operator care in loc sa facă contractul pe numele Stan Victor a trecut numele si datele mele de contact.
Întrucât nu este normal sa plătesc pentru un serviciu pe care nu l-am cerut si de care nu am beneficiat, doresc anularea facturi emise pe numele meu si scoatere mea  din evidenta xxxxxx
Menţionez ca acesta problema a fost adusa la cunoştinţa şi funcţionarului de la ghişeul Romtelecom din Drumul Taberei nr. 41-43, Sector 6,  in momentul in care am fost chemat sa cedez contractul (făcut de operatorul dumneavoastră din greşeală pe numele meu) domnului  xxxxxxxx(cel care a cerut acest serviciu).
Cu aceasta ocazie vreau sa vă aduc  aduc la cunoştinţă lipsa de profesionalism axxxxxxx, (operator la nr 1930) cu care am avut o discuţie in data de xxxxxxx ora 20.00, care nu a dorit sa ia in evidenta sesizarea mea privind acest incident şi trimiţându-mă  sa mă adresez instanţei judecătoreşti daca am probleme.

De asemenea doresc sa primesc răspunsul în scris la adresa: Localitatea xxxxxxx

Această notificare a fost întocmită în două (2) exemplare, unul păstrat de subsemnatul şi unul trimis prin fax la nr de tel. 021.9255.
Vă solicit deasemenea în temeiul legii nr. 677/2001 art. 14 şi 15 ca de la data de mai sus: să ştergeţi datele mele personale; să anonimizaţi datele mele personale pe care le puteţi păstra în mod legal în ciuda acestei solicitări; să încetaţi prelucrarea lor şi transmiterea către terţi în orice scopuri; să notificaţi orice terţi de această solicitare.
    Data                                                                      xxxxxxxxxxx

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu